Get a Covid Test :

List of centres in Guwahati

ID NAME ZONE CONTACT NUMBER
1 Dr Surajit Roy GMCH 9957309058
2 Dr. Niten Barman Govt. Ayurvedic College 8638215255
3 Dr. Rajib Saikia Central Railway Hospital Maligaon 9957550534
4 Dr Rinku Das Railway Point Maligaon 8638828265
5 Dr. Pranita Deka Pandu FRU 9864159241
6 Dr. Bhaskar Nath Gotanagar UPHC 7896978237
7 Dr. Hiramoni Das Maligaon Railway Station 8473095102
8 Hemanga Baishya (BPM) Kamakhya Tample Screening Centre 9508165862
9 Dr. U Bezbaruah West Ghy SD 9864117419
10 Dr Mridul Das MMCH 8011208141
11 Dr. Dhiraj Bhattacharjee DC Office Kamrup Metro 9954208749
12 Dr. Kalpana Mahanta Kharghuli MPHC 9435013429
13 Dr. Parashi Choudhury East Ghy SD 9854754377
14 Dr. Rupali Deuri Brahma Feryghat UHC 9435383560
15 Dr. Ishami Baruah Ulubari UHC 9864093525
16 Dr. K.S. Devi Kahilipara UPHC 7002646995
17 Dr. Gargee Malakar Satgaon USD 7002255983
18 Dr. Suman Paul Panikhaity MPHC 8135004154
19 Dr. Ajay Lahkar Capital State Dispensary 9433113087
20 Dr. Kangkana Tamuly JANATA BHAWAN 9957463121
21 Dr. Subhasish Chandra Basistha UPHC 8402035904
22 Dr. Nazma Begum Bhetapara SD 9957565990
23 Dr. Syeda Semin Islam Notboma PHC 8638914113
24 Dr. Mnknta Medhi Khanapara SD 7002198953
25 Romjit kr Baishyan Central Jail 8011063443
26 Dr. A.K. Sarma Dhirenpara FRU 9435081790
27 Dr. Mridushmita Bhattacharya Fatashil Ambari UPHC 8471873416
28 Dr. Raktim P. Tamuly Kalapahar Covid Hospital 9707557154
29 Dr. Smeet Jyoti Kalita Lakhora SD 9901981745
30 Chidananda Patowary Odalbakra MPHC 7002866973
31 Dr. H.K Sarma Sonapur BPHC 8011760676
32 Dr. Ulupi Baruah Phukan Sonapur District Hospital 9435345485
33 Dr. M. Changkakoti Khetri SD 9678838407